15 on 20 off 25 on 30 on 35 on 40 on 45 on 50 on 55 on 60 on 65 on 70 on 75 on 80 on o80 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,18 cm
MD Koi - Bandung
Handling: Evan Metro Koi

Kohaku,18 cm
Dominikus Rosario - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

Kohaku,19 cm
Golden Koi Center - Jakarta
Handling: Golden Koi Centre

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,20 cm 
Banyu Biru - Kediri
Handling: Banyu Biru

Taisho Sanshoku,20 cm
Rumah Koi - Palembang
Handling: Herman

Taisho Sanshoku,18 cm
Ngurah Wi - Bali
Handling: Bolang

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,20 cm
Wahwi WB - Bali
Handling: Jie Koi

Showa Sanshoku,20 cm
MD Koi - Bandung
Handling: Evan Metro Koi

Showa Sanshoku,20 cm
Golden Koi Center - Jakarta
Handling: Golden Koi Centre

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,20 cm
MD Koi - Bandung
Handling: Evan Metro Koi

Shiro Utsuri,18 cm
Wisma Koi - Bogor
Handling: Wisma Koi

Shiro Utsuri,18 cm
Palma Koi - Sukabumi
Handling: Palma Koi

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,20 cm 
BFC Koi - Blitar
Handling: BFC Koi

Koromo,17 cm 
Danella - Bandung
Handling: Pajarkoi

Koromo,20 cm
Bali Negara Koi - Negara
Handling: Faiz SBKC

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,20 cm
Hapsaro Koi - Tangerang
Handling: Plat AG

 

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,20 cm
Dominikus Rosario - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

Kinginrin A,17 cm
Pagarsih Community - Bandung
Handling: Pagarsih Community

Kinginrin A,17 cm
Banyu Biru - Kediri
Handling: Banyu Biru

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,17 cm
Wisma Koi - Bogor
Handling: Wisma Koi

 

 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,18 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: TT Koi

Kawarimono,19 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Samurai Koi Centre

Kawarimono,19 cm
Pagarsih Community - Bandung
Handling: Pagarsih Community

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,20 cm
Rudy Choirudin - Jakarta
Handling: House of Koi

Doitsu,19 cm
Barcelona Koi - Kediri
Handling: Sumber Rejeki

Doitsu,20 cm
Hapsaro Koi - Tangerang
Handling: Plat AG

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,18 cm
Ali BeNC - Depok
Handling: New Ayunawa

Bekko,20 cm
Hapsaro Koi - Tangerang
Handling: Plat AG

Bekko,18 cm
Nafies - Bandung
Handling: FnF Koi

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,20 cm
Cara Emily - Tangerang
Handling: FB Koi

 

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,20 cm
dr. Priche Dewantie - Jakarta
Handling: P&P

 

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,18 cm
Greggy Ilcken - Jakarta
Handling: Faiz SBKC

Kinginrin B,18 cm
Herly Koi - Jakarta
Handling: Herly Koi

Kinginrin B,20 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: TT Koi

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,20 cm
Wisma Koi - Bogor
Handling: Wisma Koi

Hikari Mujimono,17 cm
Wisma Koi - Bogor
Handling: Wisma Koi

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,20 cm 
MD Koi - Bandung
Handling: Evan Metro Koi

Tancho,17 cm 
Sony WS - Bekasi
Handling: Kid Koi Farm

Tancho,17 cm
Mr. X - Bogor
Handling: New Ayunawa