15 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65 off 70 on 75 on 80 on o80 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,65 cm
Henry Usman - Medan
Handling: Koi Castle

Kohaku,65 cm
Kid Koi Farm - Bogor
Handling: Kid Koi Farm

Kohaku,62 cm
Daniel TM - Karawaci
Handling: Jakarta Koi Centre

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,65 cm
Imam Hanafi Said - Balikpapan
Handling: Golden Koi Centre

Taisho Sanshoku,65 cm
Henry Usman - Medan
Handling: Tomodachi

Taisho Sanshoku,64 cm
Budiono Wijanto - Bekasi
Handling: Twin Koi

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,63 cm
Michael Widjaya - Jakarta
Handling: Koi Castle

Showa Sanshoku,65 cm
Imam Hanafi Said - Balikpapan
Handling: ValenciaKoi

Showa Sanshoku,64 cm
Alpian Wangjaya - Bekasi
Handling: Twin Koi

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,63 cm
Samuel Wosangara - Jakarta
Handling: Tomodachi

Shiro Utsuri,65 cm
Michael Widjaya - Jakarta
Handling: Koi Castle

Shiro Utsuri,65 cm
Kid Koi Farm - Bogor
Handling: Kid Koi Farm

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,63 cm
Mawardi - Tangerang
Handling: Nikita

Kinginrin A,65 cm
Christian Santoso - Jakarta
Handling: New Ayunawa

 

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,65 cm
Slamet Kurniawan - Jakarta
Handling: Nirwana Koi

Hikari Moyomono,64 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi

Hikari Moyomono,64 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,62 cm
Spectrum Koi - Tangerang
Handling: Spectrum Koi

Kawarimono,64 cm
Wisma Koi - Bogor
Handling: Wisma Koi

Kawarimono,65 cm
Slamet Kurniawan - Jakarta
Handling: Nirwana Koi

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,65 cm
Royal Holy Water Koi - Klaten
Handling: Koi Castle

 

 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,64 cm
Alpian Wangjaya - Bekasi
Handling: Twin Koi

 

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,64 cm
Andrian dan Jennifer - Surabaya
Handling: Twin Koi

Shusui,65 cm
Leopold - Tangerang
Handling: Yaya

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,65 cm
Mawardi - Tangerang
Handling: Nikita

 

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,64 cm
Nirwana Koi Center - Jakarta
Handling: Nirwana Koi

 

 

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,62 cm
Jabin - Jakarta
Handling: Golden Koi Centre