15 on 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on 70 off 75 on 80 on o80 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,70 cm
Alpian Wangjaya - Bekasi
Handling: Twin Koi

Kohaku,70 cm
Kid Koi Farm - Bogor
Handling: Kid Koi Farm

Kohaku,68 cm
Daniel TM - Karawaci
Handling: Jakarta Koi Centre

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,70 cm
Alpian Wangjaya - Bekasi
Handling: Twin Koi

Showa Sanshoku,67 cm
Cheng Kwok Kwai - Surabaya
Handling: CKK Koi Farm

Showa Sanshoku,68 cm
Koi Castle - Jakarta
Handling: Koi Castle

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,70 cm
Sugiarto Kurniawan - Surabaya
Handling: Jakarta Koi Centre

Shiro Utsuri,67 cm
Budiono Wijanto - Bekasi
Handling: Koi Castle

 

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,70 cm
Imam Hanafi Said - Balikpapan
Handling: DCU

 

 

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,68 cm
Dogama Jnr - Jakarta
Handling: Dogama

 

 

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,67 cm
Husin Maruni - Jakarta
Handling: Jakarta Koi Centre

 

 

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shusui,69 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: TT Koi

Shusui,67 cm
Anggit Safiro - Jakarta
Handling: Twin Koi

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Asagi,70 cm
Anggit Safiro - Jakarta
Handling: Twin Koi

 

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 
   

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,67 cm
Michael Widjaya - Jakarta
Handling: Koi Castle