15-off 20-on 25-on 30-on 35-on 40-on 45-on 50-on 55-on 60-on 65-on 70 on 75 on 80 on o80 on

kohaku
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kohaku,13 cm 
Awi - Jakarta
Handling: Yamakoshi Indonesia

Kohaku,15 cm 
Awi - Jakarta
Handling: Yamakoshi Indonesia

Kohaku,15 cm
Awan Koi - Jakarta
Handling: Awan Koi

 

sanke
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Taisho Sanshoku,15 cm 
Ido Koi - Bandung
Handling: Yung Koi

Taisho Sanshoku,15 cm 
Bardie - Tangerang
Handling: Plat AG

Taisho Sanshoku,15 cm
Pagarsih Community - Bandung
Handling: Pagarsih Community

 

showa
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Showa Sanshoku,15 cm 
MD Koi - Bandung
Handling: Evan Metro Koi

Showa Sanshoku,15 cm 
Hapsaro Koi - Tangerang
Handling: Plat AG

Showa Sanshoku,15 cm
Kid Koi Farm - Bogor
Handling: Kid Koi Farm

 

shiro
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Shiro Utsuri,13 cm
Herry Susanto Wibowo - Yogyakarta
Handling: Samurai Koi Centre

Shiro Utsuri,15 cm
Wisma Koi - Bogor
Handling: Wisma Koi

Shiro Utsuri,15 cm
Mr. X - Bogor
Handling: New Ayunawa

 

koromo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Koromo,15 cm 
Dan's Koi - Sukabumi
Handling: Dan's Koi

Koromo,12 cm 
Hapsaro Koi - Tangerang
Handling: Plat AG

Koromo,14 cm
Wahwi WB - Bali
Handling: Awenk Koi

 

goshiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Goshiki,10 cm
Wisma Koi - Bogor
Handling: Wisma Koi

 

 

 

ginrina
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin A,15 cm
Imam Hanafi Said - Balikpapan
Handling: Salsa Koi

Kinginrin A,15 cm
Herly Koi - Jakarta
Handling: Herly Koi

Kinginrin A,15 cm
Gambar Alam - Bandung
Handling: Bolang

 

moyo
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Moyomono,15 cm
Awi - Jakarta
Handling: Yamakoshi Indonesia

Hikari Moyomono,11 cm
Wisma Koi - Bogor
Handling: Wisma Koi

Hikari Moyomono,10 cm
Wisma Koi - Bogor
Handling: Wisma Koi

 

kawari
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kawarimono,14 cm
Pagarsih Community - Bandung
Handling: Pagarsih Community

Kawarimono,15 cm
Bolang - Bandung
Handling: Bolang

Kawarimono,14 cm
Tiaz Koi - Serang
Handling: Faiz SBKC

 

doitsu
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Doitsu,15 cm
Pagarsih Community - Bandung
Handling: Pagarsih Community

Doitsu,13 cm
Hapsaro Koi - Tangerang
Handling: Plat AG

Doitsu,15 cm
Awi - Jakarta
Handling: Yamakoshi Indonesia

 

hiki
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hi Ki Utsurimono,11 cm
Utep Bdg Koi - Bandung
Handling: Evan Metro Koi

Hi Ki Utsurimono,14 cm
Hapsaro Koi - Tangerang
Handling: Plat AG

Hi Ki Utsurimono,12 cm
Hapsaro Koi - Tangerang
Handling: Plat AG

 

bekko
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Bekko,15 cm
Kipli - Sukabumi
Handling: Kipli Koi

Bekko,14 cm
Andri. - Sukabumi
Handling: Swadaya Koi

Bekko,14 cm
Ade Kurniawan - Semarang
Handling: Faiz SBKC

 

shusui
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

 

asagi
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

 

 

 

 

ginrinb
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Kinginrin B,15 cm
Doni Hartono - Kediri
Handling: New Ayunawa

Kinginrin B,14 cm
MW Koi - Blitar
Handling: SKF

Kinginrin B,13 cm
Ferdi FB Koi - Tangerang
Handling: FB Koi

 

muji
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Hikari Mujimono,13 cm
Awi - Jakarta
Handling: Yamakoshi Indonesia

Hikari Mujimono,12 cm
Wisma Koi - Bogor
Handling: Wisma Koi

 

 

tancho
Juara 1  Juara 2  Juara 3 

Tancho,15 cm
Awi - Jakarta
Handling: Yamakoshi Indonesia

Tancho,13 cm
Iswan Saleh - Jakarta
Handling: Bolang

Tancho,15 cm
Ido Koi - Bandung
Handling: Yung Koi